…Dat kan ik ook wel…

In dit digitale tijdperk wordt beeldtaal steeds belangrijker. Beeldtaal is een taal die de meesten van ons passief beheersen. Beeldtaal actief toepassen is echter niet zo eenvoudig. Het is een driedimensionaal medium: je moet zowel woord als beeld kunnen lezen en je moet die twee kunnen verbinden. Als dat lukt, gaat er iets knetteren in je hersenen.
Een eureka-momentje!
Het doel van comik is om mensen kennis te laten maken met het actief communiceren in beeldtaal. Het visualiseren van gedachten is iets wat wij in aanleg heel goed kunnen. Kinderen tot een jaar of tien hebben een intuitief gevoel voor de meerlagigheid van beeldtaal.
Wat je niet oefent,  dat verleer je.
Ons onderwijs is ingesteld op het verbaal verwoorden van gedachten. Gaandeweg verleren we daardoor het verwoorden in beeldtaal. Daarmee missen we een waardevol en in potentie laagdrempelig communicatiemiddel.
Comik laat je in beeldtaal spreken.
Beeldtaal als expressiemiddel kan geintegreerd worden in het reguliere onderwijsprogramma. Beeldtaal leren spreken kan ook een leerdoel op zich zijn. Comik ondersteunt scholen hierbij met advies, lesmateriaal en workshops. Een cursus is in de maak.

….Dat wil ik ook wel!….

Neem contact op met marjan@comik.nl