Het is leuk om strips te maken. Striptekenen kan een onderdeel zijn van het reguliere lesprogramma maar het is ook een doel op zich.

Workshop: Beeldverhaal rond een thema
Een beeldverhaal maken is een effectieve en leuke manier om mensen bij een onderwerp te betrekken. Zo kan het beeldverhaal ingepast worden in het onderwijs programma. Als leerlingen hun interpretatie weergeven in een beeldverhaal ontstaat verdieping en interesse.

Workshop: Praten met beelden
Je kunt met een beeld veel van jezelf laten zien. Praten met beelden kan intiem zijn. Het is direct en je kunt je achter een beeld minder verschuilen dan achter de abstractie van een woordenstroom. Denk maar aan een foto van iemand of een beschrijving van dezelfde persoon. Als je naar elkaar tekent wordt de communicatie naar een ander niveau getild. Visuele communicatie kan mensen nader tot elkaar brengen.

Workshop: Samen een strip maken
Als je om beurten een vervolgscene bedenkt, levert dat verrassende verhalen op. Dit kan in kleine groepjes maar ook met een hele klas.

Cursus: Beeldtaal voor beginners
Een goed beeldverhaal begint bij een goed verhaal. Een goede tekening mag maar hoeft niet. Denk maar aan de stokpoppetjes in sommige populaire webcomics.
Mede dankzij de digitale mogelijkheden wordt het maken van een beeldverhaal haalbaar.

De eindprodukten worden gebundeld tot een stripboekje en/of gepubliceerd op internet.
Informatie over de workshops: marjan@comik.nl